Dark Tumblr Themes
Kıvırcık Marslı
Dark Tumblr Themes
Roman State in Izmir Metro Station. 
#in #Izmir #city  #Roman #State #Agora #History #column #heads #from #2nd. #century  #metro #station #Cankaya

Roman State in Izmir Metro Station.
#in #Izmir #city #Roman #State #Agora #History #column #heads #from #2nd. #century #metro #station #Cankaya

karanliktakiguzel:

uyuyuncagecmiyo:

Hahahaha

ya abi hahahahahahahahha :D

bibergazioleeey:

ALIN AMK xdddddddddddxdsjdhşjddjhfjşk

bosayasayangenc:

asjhdgsjgfdjfd amına koyim

bosayasayangenc:

asjhdgsjgfdjfd amına koyim

tears-of-suicidal:

"forever alone"

tears-of-suicidal:

"forever alone"

Ey Türk Gençliği!


Birinci vazifen, Türk istiklâlini, Türk Cumhuriyetini, ilelebet, muhafaza ve müdafaa etmektir.

Mevcudiyetinin ve istikbalinin yegâne temeli budur. Bu temel, senin, en kıymetli hazinendir. İstikbalde dahi, seni bu hazineden mahrum etmek isteyecek, dahilî ve haricî bedhahların olacaktır. Bir gün, İstiklâl ve Cumhuriyeti müdafaa mecburiyetine düşersen, vazifeye atılmak için, içinde bulunacağın vaziyetin imkân ve şerâitini düşünmeyeceksin! Bu imkân ve şerâit, çok nâmüsait bir mahiyette tezahür edebilir. İstiklâl ve Cumhuriyetine kastedecek düşmanlar, bütün dünyada emsali görülmemiş bir galibiyetin mümessili olabilirler. Cebren ve hile ile aziz vatanın, bütün kaleleri zaptedilmiş, bütün tersanelerine girilmiş, bütün orduları dağıtılmış ve memleketin her köşesi bilfiil işgal edilmiş olabilir. Bütün bu şerâitten daha elîm ve daha vahim olmak üzere, memleketin dahilinde, iktidara sahip olanlar gaflet ve dalâlet ve hattâ hıyanet içinde bulunabilirler. Hattâ bu iktidar sahipleri şahsî menfaatlerini, müstevlilerin siyasi emelleriyle tevhit edebilirler. Millet, fakr ü zaruret içinde harap ve bîtap düşmüş olabilir.

Ey Türk istikbalinin evlâdı! İşte, bu ahval ve şerâit içinde dahi, vazifen; Türk İstiklâl ve Cumhuriyetini kurtarmaktır! Muhtaç olduğun kudret, damarlarındaki asil kanda mevcuttur!Mustafa Kemal Atatürk
20 Ekim 1927

leydivari:

ben olsam ben de gülerdim! Rain yani :D 

Üniversite sınavının yapılacağı gün:

fisnesuyuylakafabulalim:

bonus-mind:

- İlk kez sınava girenler

image

- Tekrar tekrar sınava girenler

image

- Sınav falan umurunda olmayanlar

image

SINAVA GİRMEYENLERimage

aklimaestikce:

dayanserceparmagim:

ezgilone:

bosayasayangenc:

amk akjdgfhgdkjgfkg kız için yapamayacağımız şey yok

işte erkekler dbssadrhk

Erkek her yerde ve her zaman erkektir abi hsjsb

o yaşta ne gücü gelmiş lan buna.

aklimaestikce:

dayanserceparmagim:

ezgilone:

bosayasayangenc:

amk akjdgfhgdkjgfkg kız için yapamayacağımız şey yok

işte erkekler dbssadrhk

Erkek her yerde ve her zaman erkektir abi hsjsb

o yaşta ne gücü gelmiş lan buna.